This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Mẹo tìm ra gỗ ép và gỗ thịt

 Bí quyết tìm ra gỗ ép & gỗ thịt

trong những lớp học đàn guitar sẽ không hướng dẫn bạn phân biệt hai loại gỗ này, mà bạn nên tìm hiểu để nhận biết được mình có mua đúng đàn hay không. Nếu mua đàn ở những cửa hàng quá lớn hoặc có uy tín thì người bán hàng sẽ cho bản thân bạn biết chính xác loại gỗ đó được làm từ gì, nhưng cũng K Vì thế mà bạn tin tuyệt đối vào người bán, đặc biệt là những người mới, kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế.

Advertisement

Đối với đàn làm = gỗ nguyên tấm: bạn nên quan sát hình đạng đàn bên ngoài, cụ thể bạn nhìn vào lỗ của hộp công hưởng, nếu có một đường dọc kéo từ vân gỗ xuống thì đây chỉ là đàn làm = gỗ thịt.

Đối vs đàn làm bằng gỗ ép: periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex/user/viewPublicProfile/147013 Cũng như trường hợp trên, bạn quan sát miệng lỗ hộp cộng hưởng, nếu ko thấy được đường kẻ sọc như đã ói ở trên mà là thấy 3 lớp gỗ thì Đó là đàn làm bằng gỗ ép.

Advertisement

Bạn cũng có thể quan sát các đường vân gỗ của mặt đàn K khớp với nhau Đó là gỗ ép, nếu quan sát kỹ mọi người sẽ thấy các đường gắn kết giữa các miếng gỗ trên mặt của cây đàn, đường vân ở trong hộp & ngoài hộp đàn nếu trùng nhau thì Đó là gỗ thịt, còn nếu K thì Đó chỉ là gỗ ép.

Share This Story

Get our newsletter